43 астрономически часа изцяло практическа фотография в 5 седмици.

Съботно-неделна група

 

50 астрономически часа изцяло практическа фотография в 7 седмици. Предимно събота и неделя… и някои уроци в делнични дни.

Фото курс по Photoshop в Пловдив

Продължителност - 2 дни, по 8 астрономически часа на урок

16 часа практическо упражняване на похватите за редакция на изображения във Photoshop

Ускорен фото курс за начинаещи в Пловдив

Изцяло практически насочен

7 дни, 22 астрономически часа практическа фотография

Курс по заснемане на видео с DSLR

24 часа практически занятия по заснемане на видео и монтиране на материала с DSLR камера.

Great Photo Art, научи ме да снимам!

48 астрономически часа практически занимания по фотография за деца

Съботно-неделни уроци по фотография 

Ускорен фото курс за начинаещи в Бургас

Изцяло практически насочен

7 дни, 22 астрономически часа практическа фотография

Фото курс по Photoshop в Пловдив

Продължителност - 2 дни, по 8 астрономически часа на урок

16 часа практическо упражняване на похватите за редакция на изображения във Photoshop

24 астрономически часа  фотография в 6 седмици.

В делнични дни, вечер от 19:00 ч