24 астрономически часа  фотография в 6 седмици.

В делнични дни, вечер от 19:00 ч