Ускорен фото курс за начинаещи в Бургас

Изцяло практически насочен

7 дни, 22 астрономически часа практическа фотография

Фото курс по Photoshop в Пловдив

Продължителност - 2 дни, по 8 астрономически часа на урок

16 часа практическо упражняване на похватите за редакция на изображения във Photoshop

24 астрономически часа  фотография в 6 седмици.

В делнични дни, вечер от 19:00 ч