Фотоизложба "Къде зимуват котараците?"

 Една от най-добрите изложби на наши ученици, организирани от неуморния ни екип. Спазваме традицията да подреждаме изложбите на нашите ученици на нетрадиционни, но много арт места. Това е "Плюс това"